image1 image1 image2
NOWE INFO
  • Wyprawka szkolna
  • Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego 
 Jan Paweł II

Jan Paweł II

 

 

14 czerwca 1997 roku szkoła otrzymała imię Jana Pawła II.

W holu szkoły została wmurowana tablica pświęcona patronowi z wizerunkiem papieża i jego słowami

 

                                        Jeśli złużysz Prawdzie, służysz Wolności

 

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 mszą swietą którą  celebrował ks. Biskup P. Bednarczyk. Po mszy świętej. ks. biskup dokonał‚ poświęcenia nowego budynku.

Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście: w-ce minister MEN K. Dera, wojewoda tarnowski W. Woda, tarnowski kurator oświaty J. Hebda, wójt gminy Szerzyny T. Pilch.

 

 

STRONA GŁÓWNA

STATUT SZKOŁY

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Program profilktyczno-wychowawczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Prawo Oświatowe

Program wychowawczy 2016

Program profilaktyki 2016


Materiały archiwalne

Aktualności 2004 - 2011

Aktualności 2011 - 2012

Aktualności 2012 - 2015

Oddział Przedszkolny

Panorama Swoszowej

 

 

top